پروگرام مساعدت کرایه‌ای اضطراری* * * *

برنامه کمک اجاره اضطراری در حال حاضر درخواست های جدیدی را نمی پذیرد.

* * * *

 


MaineHousing Logo Icon

©2022 MaineHousing. All Rights Reserved.
MaineHousing does not support or endorse external links.
equal housing opportunity logo icon  EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

26 Edison Drive, Augusta Maine 04330
(800) 452-4668 | (207) 626-4600
Fax: (207) 626-4678 | Maine Relay 711

     

آیا برنامه ERA دوباره راه اندازی می شود؟

برنامه کمک اجاره اضطراری برای ارسال درخواست های جدید بازگشایی نخواهد شد.


چرا ERA به پایان می رسد؟

برنامه کمک به اجاره اضطراری تحت دو لایحه مجزای فدرال برای کمک به ویروس کرونا تصویب شد که توسط کنگره در سال‌های 2020 و 2021 تصویب شد. بودجه برای این برنامه بدون منبع بودجه مستمر محدود شد.


اگر درخواست من قبل از مهلت 29 سپتامبر باشد چه اتفاقی می افتد؟

در صورت موجود بودن وجوه، درخواست‌های دریافت شده قبل از این تاریخ تا پایان وجوه رسیدگی می‌شود. یک اعلان ایمیل در مورد تایید یا رد درخواست ارسال می شود.


اکنون که ERA به پایان رسیده است چه اتفاقی می افتد؟

کسانی که برای پوشش هزینه مسکن خود به کمک نیاز دارند، باید طیف برنامه های MaineHousing را با هدف افزایش ثبات و مقرون به صرفه بودن مسکن در نظر بگیرند.

  • لیست کامل برنامه های کمک اجاره در اینجا موجود است: کمک اجاره (mainehousing.org)
  • برنامه هایی که با هدف افزایش بهره وری انرژی، مقرون به صرفه بودن و ایمنی خانه برای کسانی که صاحب خانه های خود هستند را می توان در اینجا یافت: برنامه های بهبود خانه (mainehousing.org)
  • کسانی که به دنبال خرید خانه اول هستند ممکن است واجد شرایط آموزش و پیش پرداخت و کمک هزینه های بسته شدن از طریق برنامه های MaineHousing First Home باشند. می‌توانید در اینجا درباره آن برنامه‌ها اطلاعات بیشتری کسب کنید: وام خانه اول (mainehousing.org)
اگر با بحران مسکن مواجه هستید یا بی خانمانی را تجربه می کنید یا در معرض خطر بی خانمانی هستید، تماس بگیرید: 2-1-1 مین و اپراتورهای آنجا به شناسایی منابع در منطقه شما کمک می کنند که ممکن است کمک کند. را

 


اگر با اخراج مواجه شوم چه؟

اگر با اعلامیه اخراج مواجه هستید با انجمن های حقوقی درخت کاج تماس بگیرید. می‌توانید فهرستی برای دفاتر محلی آنها در www.ptla.org پیدا کنید. برای مستاجران بالای 60 سال با خدمات حقوقی سالمندان به شماره 1-800-750-5353 تماس بگیرید.
اگر شما نگران هستید که کسی را شما میشناسید که به پروگرام درخواست داده است و واقعاً نیاز به کمک ندارد، شما میتوانید به خط تلیفون جعل بازرس ایالت مین (Maine State Auditor's Fraud Hotline) تماس گرفته تا یک گزارش درج کنید. MaineHousing همچنان حق به گونه تصادفی انتخاب کردن درخواست ها و درخواست اسناد و مدارک حمایوی جهت بررسی نمودن واجد شرایط بودن برای پروگرام را محفوظ نگه میدارد.MaineHousing دریافت مساعدت عامه در ثبت نام یا دسترسی یا نحوه برخورد در پروگرام ها و فعالیت هایش بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنس یا جندر، هویت جنسی، شناخت یا حالت جندر، اصلیت، اصل و نسب، ناتوانایی، سن، حالت مدنی تبعیض قایل نمیشود. در اشتغال، MaineHousing بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنس یا جندر، هویت جنسی، شناخت یا حالت جندر، اصلیت، اصل و نسب، سن، ناتوانایی، یا معلومات ژنتیکی تبعیض نمیکند. MaineHousing خدمات و کمک های مساعدتی مناسب ارتباطات را با اطلاع کامل فراهم خواهد کرد. MaineHousing همچنان این سند را در فرمت های متبادل با اطلاع کافی فراهم خواهد کرد. MaineHousing شخص ذیل را مسؤل هماهنگی تطابق با ضروریات علیه تبعیض قابل تطبیق فدرالی و ایالتی و همچنان رسیدگی به شکایات گماشته است. لاورن بوستارد، اداره خانه سازی ایالت مین (Maine State Housing Authority)، 26 Edison Drive, Augusta, Maine 04330، شماره تلیفون 1-800-452-4668 (صدا فقط در ایالت)، (207) 626-4600 (صدا) یا وسیله ارتباطات مین (Maine Relay) 711.